Rekor Çeşitleri

Tesisat sektöründe kullanılan hidrolik rekor çeşitleri, iki farklı borunun birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Üstlendiği görev neticesinde de ‘boru bağlantı parçası’ diye isimlendirilmektedir. Hidrolik sistemler, çeşitli özelliklere sahip olan parçaların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

 

Rekorlar

Rekor sistemlerinin doğru bir şekilde çalışabilmesi ve parçaların birbirine uyumlu olabilmesi için bir takım bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru bir şekilde seçilmiş olan bağlantı parçaları sayesinde de sistemin güvenliği arttırılmaktadır.

Hidrolik rekor bağlantı elemanları ise farklı kategoriye ve ürün çeşidine sahiptir. Ancak genelleme yapılırsa iki ana grup üzerinde incelenmektedir. Bunlar sırasıyla hortum rekorları ve boru rekorlarıdır. Hangi ürün modelinin nere de kullanılacağı ise tamamen sistemin genel koşullarına ve fiziksel özelliklerine göre belirlenmektedir.

 

Rekor Tercihi Nasıl Yapılır?

Sayıca fazla olan hidrolik rekor bağlantı elemanları, farklı çap ve ölçülere sahiptir. Dolasıyla da hangi rekorun nerde kullanılacağı noktasında birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin 200 bar basınç elde edilmesi istenen bir sistem de maksimum 150 bara kadar dayanıklılık gösteren hidrolik rekor tercih edilmemelidir. Yani ürün belirleme noktasında dikkat gösterilmesi gereken ilk faktör sistemin basıncıdır. Hidrolik sistemlerde kullanılan bağlantı paçalarının yüksek basınçlara dayanıklı olduğu bilinmektedir. Ancak sistem de yer alan hortumların veya boruların rekor ile tam uyum sağlayamaması da sorunlar oluşturabilir.

Hidrolik Rekor Çeşitleri

Hidrolik rekorlar, genel olarak bağlanma şekillerime ve diş tiplerine göre farklı gruplara ayrılmaktadır. Dolasıyla da sistemin temel çalışma prensibine göre hidrolik rekor çeşitleri tercih edilir. Ayrıca söz konusu bağlantı elemanları üretim sırasında kullanılan hammaddelere göre de sınıflandırılabilmektedir. Örneğin paslanmaz rekor, çelik rekor veya sarı rekor gibi isimler, elemanın kimyasını oluşturan parçalardan gelmektedir.

Bağlantı Şekline Göre Hidrolik Rekor Çeşitleri

  • Kaynaklı rekorlar
  • İki farklı boru bağlantıları
  • Borudan erkek gövdeye yapılan bağlantı
  • Manometre rekorları
  • Çek valf rekorlaro

Diş Tiplerine Göre Rekor Çeşitleri

  • NPT Dişli Rakorlar
  • BSPP Dişli Rakorlar
  • BSPT Dişli Rakorlar
  • Metrik Dişli Rakorlar
  • UNF Dişli Rakorlar vb.

Paslanmaz Rekorlar

Su tesisatında yaygın olarak kullanılan paslanmaz rekorlar, iki borunun birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Paslanmaz rekor çeşitleri ise, kaynaklı, soket girişli, dişli e yüksek basınç hatlarında kullanılan yüksüklü elemanlar olarak isimlendirilmektedir. Krom ve alüminyum gibi parçalardan imal edilmektedir. Ayrıca hem darbelere hem de yüksek basınç karşısında dayanıklılık göstermektedir. Adından da anlaşılacağı gibi paslanma gibi sorunlar çıkarmamaktadır.